۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

together

در این زبانی که فرقی بین "تو" و "شما" نیست،
چشم‌ها را باید نشاند به انتظار "ما"؛
به وقتی که دیگر "غیر" نباشی،
و پایت باز ‌شود به خلوت متکلم مع‌الغیر؛
به اولین بار که بگوید "باهم".

۱ نظر: