۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه

چون دریایی از پولاد و سنگ

اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می گذرد.
اینک موج سنگین گذر زمان است که چون جوبار آهن در من می گذرد.
اینک موج سنگین گذر زمان است که چون دریایی از پولاد و سنگ در من می گذرد.

--احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر