۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

"هر"

گفتم: حسرت آرامش و خوشی آن دوره را دارم هنوز. این که هر شب که خانه می روی کسی با دل خوش منتظرت باشد.
گفت: البته بستگی دارد سور را کجا در نظر بگیری؛ اگر هر شب که خانه می روی کس جدیدی با دل خوش منتظرت باشد، من هم با تو هم نظرم قطعاً.

--مکالمه واقعی با دوست فیلسوف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر